Lojistik terimler sözlüğünde yer alan bazı kelimeler ve anlamları aşağıdaki tabloda görülmektedir:   ADR (Agreement on Dangerous Goods by Road) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde gerekli belgelerin arandığı bir standart. Adresleme Depo içerisinde stoklanan ürünleri belirli ...

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat a...

Nakliyesi yapılacak ürün ve malzemelerin sağlıklı bir şekilde taşınabilmeleri için Psoriaasi tiedotus buy cheap kamagra oral jelly farmaciasinreceta24.online , aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi faydalı olacaktır: Kırılma ihtimali yüksek olan eşyaların kolileri üzerine kırılacak eşya etiketi yapıştırın veya “Kırılacak Madde” yazısı yazın. İç içe geçebilen k...

Parsiyel, kelime anlamıyla tüm olmayan, parça anlamına gelmektedir.  Nakliye sektöründe komple, parsiyel, proje ve ağır nakliyat gibi taşımacılık hizmetleri sunulur.  Aynı güzergâhta bulunan birbirinden farklı müşterilerin yüklerini, aynı kamyon, kamyonet veya tır ile taşıma lojistiğine parsiyel taşımacılık ya da parça eşya taşımacılığı denir. Parsiyel yük taşımacılığında temel amaç stromectol-eur...